Afbeelding

Fusie Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

Nieuws

Delden - De ledenraden van de ANBO en de PCOB hebben unaniem ingestemd met een fusie.

Dat betekent dat zij vanaf 1 januari 2024 samen verder gaan onder de naam ANBO-PCOB. Hiermee zijn zij, landelijk, de grootste belangenbehartigers voor senioren.

Directeur-bestuurder Anneke Sipkens  toert door het land om kennis te maken met besturen en leden.

In Delden is enige tijd geleden de ANBO opgeheven, maar door deze fusie zijn er wellicht senioren die op zoek zijn naar een nieuw uitzicht en interesse voelen voor een hernieuwde kennismaking.

Wat let u om eens binnen te lopen bij de ledenbijeenkomsten in de Voorhof op de vierde woensdagmiddag van de maand.

Het jaarprogramma voor het seizoen 2024/2025 belooft heel interessant en gezellig te worden en ook de muziekmiddagen blijven onderdeel van het voorgenomen programma.

En in de zomermaanden is iedereen welkom op de koffie ochtenden, eveneens in de Voorhof.

Het winterseizoen wordt afgesloten met de muziekmiddag, verzorgd door het echtpaar Wester op woensdag 17 april om 14.30 uur in de Voorhof.

Woensdag 24 april leidt stadsgids Arie Mulder de leden digitaal door Delden en omgeving als afsluiting van seizoen 2023-2024, 14.30 uur in de Voorhof, Kerkstraat 6 in Delden.

Hartelijk welkom.

Nieuwstip of nieuwe informatie voor de website? 
Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22
Voor advertenties of andere vragen belt u naar 074-3761354. 

Meer nieuws