Afbeelding

Volg de dierenambulance - Gedumpte dieren

Natuur

Hof van Twente - Knoppen aan de bomen, bloemetjes in het gras en de eerste lammetjes zijn gespot: de lente kijkt voorzichtig om de hoek en zal binnenkort haar intrede doen. Na een heel rustige winterperiode, merken de vrijwilligers van de Stichting Dierenambulance Hof van Twente dat er weer vaker gebeld wordt. Zo werd er op een maandag gebeld over vier loslopende hanen in Markelo bij de kruising Wegdammerweg en Oude Needseweg. Het ging om drie prachtige, gitzwarte Ayam Cemani-hanen en een mooie, witte haan.

Het dumpen van hanen is het gevolg van het ongebreideld fokken en het voor ‘de leuk’ uitbroeden van eieren. Meer dan de helft van de kuikens die uitgebroed worden is haan en daarmee veelal ongewenst. De gemeente heeft een wettelijke plicht voor de opvang van alle zwerfdieren. Daartoe behoren ook gedumpte hennen en hanen, want ook deze dieren kunnen er niets aan doen dat zij het slachtoffer geworden zijn van een eigenaar die zich moedwillig van hen heeft ontdaan. Helaas is het zo dat er in de praktijk nauwelijks opvangcentra voor hanen bestaan en de gemeente heeft geen oplossingen voor onder andere zwervend pluimvee. 

Dit betekent dat de dierenambulance geen bestemming heeft voor deze dieren en er soms voor gekozen moet worden om ze te laten scharrelen, want het alternatief is vaak, ondanks dat het verboden is, dat ze gedood worden. Daaraan weigeren zij mee te werken, want de dierenambulance wil een dier daadwerkelijk kunnen helpen zodra zij zich erover ontfermen. Het dumpen van dieren in het algemeen valt onder dierenmishandeling en dit is strafbaar volgens de Wet dieren. Helaas is de dader maar zeer zelden te achterhalen. Met veel gedumpte dieren loopt het vaak niet goed af; ze vallen ten prooi aan een hond of een ander roofdier, komen onder een auto of creperen langzaam door honger, dorst en ziekte. Dieren opgegroeid bij mensen zijn namelijk niet zelfredzaam. 

Leven in vrijheid zonder dreigingen

Dierenorganisaties zijn van mening dat als je een dier geboren laat worden, het dier ook recht heeft op zijn of haar leven en dat je daar de verantwoording voor draagt. Zorg dragen is het minimale dat ook de wet van je verwacht als eigenaar; het dier voorzien van voedsel, schoon drinkwater, het bieden van een hygiënisch en geschikt onderkomen en het tegemoetkomen in de natuurlijke levensstijlen (een kuddedier als een paard niet alleen laten staan of het bieden van veel loop- en graafruimte aan konijnen, bijvoorbeeld).  

De wet stelt dat dieren gevrijwaard dienen te zijn van: dorst, honger en onjuiste voeding; fysiek en fysiologisch ongerief; pijn, verwonding en ziektes; angst en chronische stress en beperking van hun natuurlijk gedrag. Alles voor zover dit redelijkerwijs kan worden verlangd, want uiteindelijk is het leven in vrijheid zonder dreigingen een onhaalbaar doel. De vrijwilligers van de dierenambulance hopen van harte dat iedereen zich goed inleest voordat een dier aangeschaft wordt. Het houden van een dier vraagt om tijd, aandacht en veel verantwoordelijkheid. Lees over de diersoort, het unieke ras waarvoor je kiest en de fysieke en mentale eigenschappen die geëvenaard moeten worden, want het is toch je doel om je (huis)dier oprecht gelukkig te maken?

Nieuwstip of nieuwe informatie voor de website? 
Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22
Voor advertenties of andere vragen belt u naar 074-3761354. 

Meer nieuws