Afbeelding

Gemeente Hof van Twente: de duurzaamste gemeente van Overijssel

Gemeente

Uit een recent onderzoek van Vattenfall is gebleken dat gemeente Hof van Twente de duurzaamste gemeente van Overijssel is. Door middel van de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten werden alle Nederlandse gemeenten beoordeeld op drie belangrijke aspecten: groene tuinen, zonnepanelen en de Investeringssubsidie 

Duurzame Energie (ISDE). Op basis van deze onderdelen heeft Hof van Twente een indrukwekkende score behaald. De gemeente is maar liefst 47,1% groener dan het landelijke gemiddelde. Het onderzoek is gebaseerd op data van het CBS, de RVO en Cobra Groeninzicht. Met deze basis kon er een analyse worden gemaakt van de duurzaamheidsprestaties van elke gemeente in Nederland. Het feit dat Hof van Twente zo’n hoge score behaalde, toont aan dat wij vooroplopen in het streven naar een groenere en duurzamere omgeving.

Wethouder Wim Meulenkamp: “Een heel mooi resultaat en een prima motivatie om de komende jaren flinke stappen te blijven zetten in onze gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.” De duurzaamheidsprestaties in de gemeente zijn goed voor het milieu en zorgen voor lagere energiekosten.

Groenste tuinen

In de duurzaamheid index is gekeken naar welke gemeente de groenste (en dus minst bestrate tuinen) heeft. Het Noord-Hollandse Bloemendaal is de groenste gemeente van Nederland, 82.7% van de tuinen zijn hier groen. In Hof van Twente is 69.9% van de tuinen niet bestraat. Een groene tuin draagt bij aan een schonere lucht, het verbetert de wateropname in de bodem, zorgt voor verkoeling als het warm is, dempt geluid en dieren vinden er beschutting en voedsel.

Zonnepanelen

Groene energie opwekken wordt steeds populairder. In de Routekaart Energieneutraal 2035 heeft de gemeente Hof van Twente opgeschreven hoe we de gemeente energieneutraal gaan maken. Energieneutraal in 2035 betekent dat alle energie die we samen gebruiken als inwoners en ondernemers duurzaam in onze gemeente opgewekt is. Hiervoor hoeft niet elk huis in 2035 energieneutraal te zijn en dit betekent ook niet dat we als gemeente CO2 neutraal zijn. We zijn daarom zeer positief gestemd dat al 33.3% van de woningen in Hof van Twente zonnepanelen heeft.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De ISDE dekt een deel van de aanschafkosten van duurzame energieoplossingen. Denk hierbij aan oplossing zoals zonneboilers, (hybride) warmtepompen en isolatiemaatregelen. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030 en jaarlijks komt er nieuw budget beschikbaar.Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken van de ISDE. Sinds de introductie van de duurzame subsidie in 2016, zijn er in Nederland tot juni 2023 gemiddeld 300 aanvragen per 10.000 inwoners ingediend. Binnen gemeente Hof van Twente zijn dit 757.6 aanvragen per 10.000 inwoners. Wilt u meer informatie over de ISDE, kijk dan op duurzaambouwloket.nl.

Lees het hele onderzoek.

Afbeelding
Nieuwstip of nieuwe informatie voor de website? 
Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22
Voor advertenties of andere vragen belt u naar 074-3761354. 

Meer nieuws